Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Skarby województwa łódzkiego - rezerwat Niebieskie Źródła

2017-03-01 09:06:46

Rozpoczynamy cykl Skarby województwa łódzkiego, w którym będziemy przedstawiać szczególnie cenne, wyjątkowe, często magiczne miejsca w regionie łódzkim. Ich występowanie to przywilej, ale i wielkie zobowiązanie, a naszą rolą jest pozostawienie ich w takim stanie, by także przyszłe pokolenia mogły cieszyć się ich niepowtarzalnym urokiem. 

Jako pierwszy prezentujemy rezerwat krajobrazowy Niebieskie Źródła, który został utworzony 27 lipca 1961 r. Celem jego ochrony jest zachowanie malowniczych źródeł krasowych wraz z ich odpływami i otaczającą je roślinnością oraz bogatą fauną. Niebieskie źródła usytuowane są w południowo-wschodniej części Tomaszowa Mazowieckiego. Rezerwat pełni ważną funkcję rekreacyjną dla lokalnej społeczności. Stanowi też niewątpliwą atrakcję turystyczną, a także umożliwia mieszkańcom miasta bliski kontakt z naturą.

Nazwa rezerwatu nawiązuje do wyjątkowego koloru wody, który w zależności od stopnia nasłonecznienia, różni się odcieniem i wyrazistością. Intensywna niebiesko-błękitno-zielona barwa od wielu lat budzi zainteresowanie i przyciąga turystów. Pierwszy pomost widokowy powstał tu już w 1912 r. Także obecnie rezerwat jest udostępniony dla zwiedzających. Podczas urokliwego spaceru wyznaczoną ścieżką edukacyjną można odkryć niektóre tajemnice Niebieskich Źródeł.

Znajduje się tu jedno z najciekawszych w Europie wywierzysk krasowych. Krystalicznie czysta woda wydobywa się ze spękanych wapieni jurajskich. Ze źródeł wypływa ok. 80 litrów wody na sekundę. Zasilany w ten sposób akwen osiąga powierzchnię ok. 5 ha. Całość otoczona kompleksem lasów łęgowych i olsów oraz płatami zbiorowisk zaroślowych i szuwarowych tworzy jeden z najpiękniejszych widoków w naszym regionie.

Rezerwat Niebieskie Źródła to także miejsce zimowania ptaków wodno-błotnych. Krzyżówki, łabędzie nieme, czaple siwe i białe, płaskonosy, świstuny, gągoły, czernice i zimorodki znajdują tu spokojne miejsce zimowania, gdyż ze względu na wypływającą ze źródeł wodę, zbiornik nie zamarza.

Można tu także znaleźć prawie 400 gatunków roślin. Należą do nich m.in.: kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, goździk kropkowany, nerecznica grzebieniasta, rokitnik zwyczajny, bluszcz pospolity, listera jajowata, boberek trójlistkowy, czy porzeczka czarna. W rezerwacie wyróżniono trzy rodzaje siedlisk chronionych prawem krajowym oraz unijnym. Znajdują się tu starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.

Niebieskie źródła zajmują powierzchnię 28,7 ha, położone są na gruntach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Smardzewice oraz na gruntach stanowiących własność Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Rezerwat leży w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, a jego powierzchnia częściowo pokrywa się z obszarem Natura 2000 Niebieskie Źródła PLH100005.

Rezerwat przyrody Niebieskie Źródła

Źródło: RDOŚ w Łodzi
Fot.: Henryka Gapińska
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony