Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Spotkania dyskusyjne w sprawie planów zadań ochronnych dla Jeziora Księże w Lipuszu i Mechowisk Zęblewskich

2018-08-24 12:08:22

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zaprasza zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obszarach Natura 2000 Jezioro Księże w Lipuszu PLH220104 i Mechowiska Zęblewskie PLH220075 do udziału w II spotkaniach dyskusyjnych organizowanych w ramach prac nad tworzeniem planów zadań ochronnych dla tych obszarów.

Spotkania odbęda się w następujących terminach i lokalizacjach:

  • dla obszaru Natura 2000 Jezioro Księże w Lipuszu PLH220104 - 12 września 2018 r. od godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu, ul. Młyńska 12,
  • dla obszaru Natura 2000 Mechowiska Zęblewskie PLH220075 - 13 września 2018 r. od godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku organizuje ww. spotkania działając na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” (tzw. PZObis) finansowanego z działania 2.4.: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach dyskusyjnych.

Więcej informacji o projekcie „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w serwsie projekty.gods.gov.pl.

Prace nad Planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Księże w Lipuszu PLH220104 i Mechowiska Zęblewskie PLH220075

Źródło, fot.:RDOŚ w Gdańsku
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony