Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Spotkanie dotyczące planu zadań ochronnych dla Doliny Środkowej Odry

2017-02-22 08:54:40

Trwają prace na projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004 prowadzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w pracach nad projektem planu zadań ochronnych mogą uczestniczyć zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono dany obszar Natura 2000. Aby im to umożliwić, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim organizuje spotkania dyskusyjne poświęcone projektowi.

15 lutego 2017 r. w siedzibie Nadleśnictwa Brzózka odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele dwunastu nadleśnictw oraz trzech Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwowych, które uczestniczą w pracach związanych z opracowaniem projektu planu zadań ochronnych. Głównym punktem spotkania była prezentacja projektu oraz wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie podejścia do planowania ochrony ptaków i ich siedliska w dolinie rzeki Odry.

Kolejne spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, rolnikami oraz podmiotami odpowiedzialnym za zarządzanie wodami w obszarze, odbędzie się w dniu 2 marca 2017 r. w siedzibie Nadleśnictwa Cybinka.

Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004 o pow. 33 677 ha, wyznaczony został dla ochrony 14 gatunków ptaków i ich siedlisk, w tym populacji kani rudej (na zdjęciu) i kani czarnej, które osiągają w obszarze najwyższe liczebności w kraju.  

Źródło: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim
Fot.: Michał Bielewicz
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony