Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Prace nad planami zadań ochronnych dla kolejnych lubuskich obszarów Natura 2000

2017-09-28 09:53:53

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim przystąpiła do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Torfowisko Chłopiny PLH080004, Murawy Gorzowskie PLH080058 oraz Brożek PLH080051.    

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby lub podmioty zainteresowane ochroną wymienionych obszarów Natura 2000 na spotkania dyskusyjne dotyczące wypracowania założeń do powstających dokumentów planistycznych.

Najbliższe spotkania odbędą się w:

  • Nadleśnictwie Różańsko – 5 października 2017 r. o godz. 10.00 (obszar Torfowisko Chłopiny),
  • siedzibie RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim – 6 października 2017 r. o godz. 10.00 (obszar Murawy Gorzowskie),
  • Nadleśnictwie Lubsko – 10 października 2017 r. o godz. 11.00 (obszar Brożek).   

Plany zadań ochronnych to dokumenty stanowiące akty prawa miejscowego, które po ustanowieniu będą regulować ochronę przyrody na obszarach Natura 2000 w perspektywie najbliższych 10 lat.

Plany zadań ochronnych sporządzane są w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Źródło, fot.:RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony