Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Kolejne spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy w sprawie planu ochrony dla Bieszczadów

2018-06-13 15:33:11

Zapraszamy do udziału w czwartej turze spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy, organizowanych w ramach prac nad opracowywaniem projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001.

W ramach czwartej tury spotkań zaplanowano dwie konferencje poświęcone całościowym zapisom projektu Planu - 27 czerwca 2018 r. w remizie strażackiej w Komańczy oraz 28 czerwca 2018 r. w kinie Otryt Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach - oraz dodatkowe spotkanie dedykowane przedstawicielom Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, które odbędzie się 29 czerwca 2018 r. w hotelu Wołosań w Cisnej. Rozpoczęcie każdego ze spotkań zaplanowano na godzinę 10.00.

Z projektem rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony oraz dokumentacją (operatem) planu można się zapoznać na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Spotkania odbędą się w związku z realizacją projektu Opracowanie projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC180001 Bieszczady z wyłączeniem obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Bieszczady to jeden z najcenniejszych przyrodniczo, najdzikszych i najpiękniejszych regionów Podkarpacia, jak również Polski. To jedyny w Polsce fragment Karpat Wschodnich i jedyny rejon w polskich górach, gdzie występują tzw. połoniny, czyli nieleśne zbiorowiska muraw alpejskich i subalpejskich, ziołorośli i borówczysk wykształconych ponad górną granicą lasu w Karpatach Wschodnich, zajmujących szczytowe partie najwyższych wzniesień. Bieszczady stanowią ostoję wielu cennych i rzadkich przedstawicieli fauny i flory, i w wielu przypadkach stanowią one jedyne miejsce ich występowania.

Wybitne walory przyrodnicze zadecydowały o utworzeniu Bieszczadzkiego Parku Narodowego, później włączeniu go w obszar Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie (pierwszego rezerwatu biosfery UNESCO), a następnie do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jako obszar Bieszczady PLC180001. Jest to zarówno tzw. obszar specjalnej ochrony ptaków, utworzony w oparciu o Dyrektywę Ptasią, a jednocześnie obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (w przyszłości specjalny obszar ochrony siedlisk) funkcjonujący na mocy Dyrektywy Siedliskowej. Obie te ostoje mają wspólne granice i w statystyce obszarów Natura 2000 ujmowane są jako jeden obszar.

Źródło: RDOŚ w Rzeszowie
Fot.: RDOŚ w Rzeszowie
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony