Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Strategia powstrzymania utraty stanu różnorodności biologicznej

2015-10-30 10:50:28

3 maja 2011 r. Komisja Europejska uchwaliła nową Strategię powstrzymania utraty i poprawy stanu różnorodności biologicznej w Europie do roku 2020. Obejmuje ona 6 głównych celów dotyczących przyczyn utraty różnorodności biologicznej, których realizacja ograniczy presję na środowisko przyrodnicze w UE:

  • pełne wdrożenie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przyrody i sieci rezerwatów przyrody w celu zapewnienia istotnej poprawy stanu ochrony siedlisk i gatunków;
  • poprawę stanu i odbudowę ekosystemów i funkcji ekosystemu (w miarę możliwości), w szczególności poprzez większe wykorzystanie zielonej infrastruktury;
  • zapewnienie zrównoważonej działalności w sektorach rolnictwa i leśnictwa;
  • zachowanie i ochronę zasobów rybnych;
  • kontrolę inwazyjnych gatunków obcych będących coraz poważniejszym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej w UE;
  • zwiększenie wkładu UE we wspólne działania o wymiarze globalnym mające na celu zapobieganie utracie różnorodności biologicznej.
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa
tel.: 22 310-67-00
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony