Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Trudny los polskich kulików wielkich na zimowiskach

2017-12-29 13:33:22

Wobec krytycznej sytuacji kulika wielkiego w obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpoczęła długofalowy projekt zmierzający do poprawy stanu ochrony gatunku w obszarze Natura 2000. Jednym z tegorocznych działań była wolierowa hodowla piskląt kulika wielkiego. Po osiągnięciu przez pisklęta lotności ptaki zaobrączkowano i wypuszczono na łąkach w obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański.

Kilka tygodni po wypuszczeniu na wolność jeden z 12 młodych kulików wielkich odchowanych w ramach czynnej ochrony, któremu założono na nogę żółtą flagę z kodem alfanumerycznym M24, w sierpniu został odczytany we Francji (niedaleko miejscowości Liron, na północ od Breuil-Magné, region Nowa Akwitania). Niestety na początku września osobnik ten został znaleziony martwy niedaleko miejscowości Guerande na terenie prowincji Loire-Atlantique w północno-zachodniej Francji.

W ostatnich kilkunastu latach obserwowany jest silny spadek (20-30%) całej populacji kulika wielkiego. Uważa się, że jednym z zasadniczych czynników ograniczających populację tego gatunku stanowią polowania. Ponad 75% globalnej populacji lęgowej oraz około połowa zimującej populacji kulika koncentruje się w Europie, dlatego opracowano strategię ochrony gatunku w Unii Europejskiej. Jednym z postulatów strategii jest ochrona siedlisk gatunku zarówno w miejscach gniazdowania, jak i w miejscach koncentracji w okresie wędrówek i zimowania.

We Francji kulik wielki, jak również wiele innych gatunków ptaków siewkowych, np. czajka, krwawodziób, batalion, kszyk czy siewka złota, są gatunkami łownymi. Polowania na kuliki trwają we Francji od 8 sierpnia do 20 stycznia, czyli w okresie kiedy polskie ptaki zimują na zachodzie Europy. Według raportu opublikowanego w 2016 r. przez francuskie Biuro ds. Łowiectwa i Przyrody w latach 2013-2014 na wybrzeżach Francji mogło być zastrzelonych nawet 7000 kulików wielkich.

Czynna ochrona lęgów kulika wielkiego w obszarze Natura 2000 jest działaniem ochronnym wynikającym z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004 (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004 – Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2016 r., poz. 998).

Ochronę kulika wielkiego sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a inkubacją oraz hodowlą tych ptaków na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu podjęło się Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”.

Trudny los polskich kulików wielkich na zimowiskach

Źródło: RDOŚ w Poznaniu
Fot.: C. Korkosz
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony