Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

W trosce o bezpieczeństwo turystów

2017-11-24 14:31:25

Do wszystkich obiektów jaskiniowych położonych w rezerwatach województwa śląskiego, poza Jaskinią Głęboką w rezerwacie Góra Zborów, obowiązuje absolutny zakaz wstępu. Wejścia możliwe są wyłącznie na podstawie indywidualnych zezwoleń wydawanych w szczególnych przypadkach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Informacje te dostępne są na stronie internetowej dyrekcji, informowały o tym też wielokrotnie regionalne i lokalne media.

Jednak jak pokazuje doświadczenie, dostęp do informacji na temat możliwości zwiedzania jaskiń w rezerwatach nadal jest niewystarczający. Dlatego z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach przy współpracy Polskiego Związku Alpinizmu i Nadleśnictwa Złoty Potok w tych rezerwatach przyrody, gdzie występują atrakcyjne dla grotołazów jaskinie, zamontowane zostały tabliczki ostrzegawcze. Piktogram oraz napis: Jaskinie nie są dostępne do zwiedzania, informują planujących wejście o ryzyku oraz konsekwencjach. Niezastosowanie się do zakazu podlega karze (art. 127 ustawy o ochronie przyrody).

Wykonanie tabliczek, zaprojektowanych przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, sfinansowało Nadleśnictwo Złoty Potok - zarządca terenów rezerwatów przyrody. Tabliczki zostały zamontowane na skałach w pobliżu otworów wejściowych do jaskiń, co niejednokrotnie wymagało zastosowania niebezpiecznych technik alpinistycznych, dlatego montażu podjęli się członkowie Speleoklubu Częstochowa, działającego pod patronatem Polskiego Związku Alpinizmu IŚW Nasze Skały.

Zdjęcia z montażu tabliczek

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Fot.: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony