Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Wsparcie finansowe gospodarstw położonych na obszarach Natura 2000

2017-11-09 08:15:30

Od połowy września do końca października br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, jako organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000, wydała ponad 400 zaświadczeń dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy finansowej w ramach operacji Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000.

Wsparcie skierowane jest do rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000 i ma za zadanie ułatwienie producentom rolnym prowadzenia działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi, obowiązującymi na cennych przyrodniczo terenach. Pomoc przyznawana jest na realizację inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, w zakresie zwierząt trawożernych.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski otrzymają pomoc w formie częściowej refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji. Katalog obejmuje koszty związane z działalnością rolniczą zarówno w zakresie produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Zalicza się do nich m.in. koszty zakupu maszyn, urządzeń i sprzętów stosowanych na trwałych użytkach zielonych, a także budowy budynków inwentarskich lub budowli wykorzystywanych w produkcji zwierząt trawożernych wraz z zakupem instalacji technicznej i wyposażenia.

Jednym z załączników do wniosku o płatność było zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zgodności z działaniami ochronnymi zaplanowanymi dla przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000. Dodatkowe punkty rolnicy mogli uzyskać za brak sprzeczności planowanych działań z działaniami zaplanowanymi w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Na obszarze województwa podlaskiego wszystkie obszary Natura 2000 posiadają ustanowione plany zadań ochronnych lub opracowane ich projekty.

Źródło: RDOŚ w Białymstoku
Fot.: Eugeniusz Wiśniewski
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony