Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Z wizytą na obszarze przyrody chronionej Poodří

2018-10-01 07:50:47

Dwudniowa wizyta w Ostrawie, stolicy Kraju Śląsko-Morawskiego i siedzibie Regionalnej placówki Zarządu CHKO Poodří była okazją do wymiany doświadczeń z pracownikami Agencji oraz odwiedzenia rezerwatów przyrody Skučák oraz Bartošovický luh, w których  realizowane są zadania ochrony czynnej, mające na celu ochronę ptaków wodno-błotnych i ich siedlisk.

Wśród zadań zrealizowanych przez czeskich przyrodników znalazły się między innymi prace zabezpieczające siedliska lęgowe chronionych ptaków zlokalizowane na wyspach. Ochrona ptasich siedlisk lęgowych przed ich degradacją, to jedno z najistotniejszych zadań projektu LIFE.VISTULA.PL.  Stąd pierwszym punktem programu była wizyta w rezerwacie przyrody Skučák w miejscowości Rychwald. Na stawie hodowlanym o tej samej nazwie, już 13 latem temu pracownicy Zarządu CHKO Poodří podjęli skuteczne działania, dzięki którym swoje lęgi odbywają tu m.in. : bączek, śmieszka, mewa czarnogłowa, rybitwa rzeczna. Ciekawostką pierwszego dnia wizyty były odwiedziny w prywatnym rezerwacie przyrody Kozmické ptačí louky, gdzie na 25 hektarach utworzono obszar zalewowy z siedliskami łąkowymi i podmokłymi. Rezerwat jest miejscem bytowania wielu gatunków ptaków, takich jak na przykład  bielik, czajka, krawowdziób, kszyk, żuraw, cyranka, a także ssaków, płazów i motyli.

Drugi dzień wyjazdu zainicjowało spotkanie w siedzibie  Regionalnej placówki Zarządu CHKO Poodří AOPK ČR, w trakcie którego koordynator projektu oraz specjaliści ornitolodzy zaprezentowali szczegółowo cele, planowane do przeprowadzenia działania, a także dzielili się doświadczeniami z badań nad chronionymi gatunkami ptaków. Wizytę zakończył wyjazd terenowy do rezerwatu przyrody Bartošovický luh, będącego częścią terenów podmokłych o znaczeniu międzynarodowym w ramach Konwencji o obszarach wodno-błotnych, które mają międzynarodowe znaczenie głównie jako biotopy ptactwa wodnego (Konwencja Ramsar).

Z wizytą na Obszarze Chronionego Krajobrazu Poodří

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Fot.: LIFE.VISTULA.PL
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony