Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Plany zadań ochronnych dla kolejnych podkarpackich obszarów Natura 2000

2016-10-07 15:15:23

Starodub w Pełkiniach, Moczary, Łąki nad Młynówką oraz Łąki nad Wojkówką to obszary Natura 2000, dla których zostały określone plany zadań ochronnych. 6 października 2016 r. Wojciech Wdowik, p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie podpisał zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Starodub w Pełkiniach PLH180050.

Obszar ten obejmuje dobrze zachowany, zwarty kompleks bogatych florystycznie, cennych ekstensywnie użytkowanych łąk świeżych oraz trzęślicowych. Położony jest pomiędzy miejscowościami Chałupki, Jagiełła, Wólka Pełkińska, Pełkinie, Ujezna i Rozbórz. Najcenniejszym obiektem przyrodniczym obszaru jest duża populacja staroduba łąkowego Ostericum palustre, podobnego do dzięgla leśnego Angelica sylvestris, jednak rzadkiego w skali kraju, gatunku z rodziny selernicowatych. Roślina ta jest objęta w Polsce ścisłą ochroną.

Plany zadań ochronnych dla trzech innych obszarów Natura 2000 tj. Moczary PLH180026Łąki nad Młynówką PLH180041 oraz Łąki nad Wojkówką PLH180051 weszły w życie 4 i 5 października 2016 r.

Prace nad planami zadań ochronnych dla czterech obszarów Natura 2000 trwały od 2015 r. w ramach projektu 309/2014/Wn09/OP-XN-02/D Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura 2000 w województwie podkarpackim współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego PL02 Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Dokumenty dotyczące planów zadań ochronnych, w tym uzasadnienia do zarządzeń, dostępne są w serwisie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, jak również w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w godzinach 7.30 – 15.30.

Źródło: RDOŚ w Rzeszowie
Fot.: RDOŚ w Rzeszowie
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony