Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Zadania ochronne dla obszarów Natura 2000 na Podkarpaciu

2016-11-09 11:46:40

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podpisał zarządzenia ustanawiające zadania ochronne dla kolejnych obszarów Natura 2000 Jaćmierz PLH180032 oraz Sanisko w Bykowcach PLH180045 położonych na terenie województwa podkarpackiego.

Obszar Jaćmierz stanowi kompleks łąk położonych nad rzeką Pielnicą (prawy dopływ rzeki Wisłok) na terenie gminy Zarszyn. W przeszłości miały one charakter łąk podmokłych, jednak powojenna melioracja spowodowała zmianę ich charakteru. Obecnie są to wilgotniejsze łąki rajgrasowe z udziałem niektórych gatunków łąk wilgotnych. W obrębie obszaru występuje silna populacja zimowita jesiennego Colchicum autmnale. Licznie występują tam również motyle, wymienione w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej, tj. modraszek telejus Phengaris teleius, modraszek nausitous Phengaris nausithous i czerwończyk nieparek Lycaena dispar.

Obszar Sanisko w Bykowcach znajduje się w sąsiedztwie ujścia Osławy do Sanu. Obejmuje on starorzecze rzeki San o nazwie Sanisko oraz torfowisko niskie o nazwie Ług. Największy areał zajmują ekstensywne i wilgotne łąki, jednak największe znaczenie przyrodnicze dla tego obszaru mają starorzecza i drobne zbiorniki wodne z roślinnością ze związku Potamion (siedlisko przyrodnicze o kodzie 3150). Wśród elementów flory na uwagę zasługuje liczna populacja kruszczyka błotnego Epipactis palustris. Obszar to cenne siedlisko dla przedstawicieli świata zwierząt. Można wymienić tu gatunki takie jak piskorz Misgurnus fosilis czy pijawka lekarska Hirudo medicinalis.

Prace nad planami zadań ochronnych dla wymienionych obszarów Natura 2000 trwały od 2015 r., w ramach projektu 309/2014/Wn09/OP-XN-02/D Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura 2000 w województwie podkarpackim. Był on współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego PL02 Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Zarządzenia ustanawiające plany zadań ochronnych dla dwóch obszarów, uzasadnienia do zarządzeń oraz dokumentacje sporządzone na potrzeby planów zadań ochronnych dostępne są w serwisie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, jak również w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w godzinach 7.30 – 15.30.

Obszary Natura 2000 Jaćmierz i Sanisko w Bykowcach

Źródło: RDOŚ w Rzeszowie
Fot.: RDOŚ w Rzeszowie
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony