Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Zmiana planu zadań ochronnych dla Doliny Górnej Rospudy

2017-09-14 08:02:56

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zarządzeniem z dnia 8 września 2017 r. wprowadził zmianę planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy.

Zmiana planu zadań ochronnych dla Doliny Górnej Rospudy wynikała z konieczności wprowadzenia zmian wskazanych przez Ministra Środowiska oraz w związku ze zrealizowaniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku części działań ochronnych wskazanych w PZO.

Były to zadania polegające na wykonaniu inwentaryzacji przyrodniczej wydry w obszarze, a także wykonanie inwentaryzacji dwóch gatunków ryb: różanki i piskorza.

Wykonanie wyżej wskazanych działań ochronnych spowodowało konieczność zmiany zarządzenia ustanawiającego plan zadań ochronnych w zakresie obejmującym identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków roślin i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony, cele działań ochronnych, działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych oraz mapę rozmieszczenia przedmiotów ochrony z lokalizacją działań ochronnych na obszarze Natura 2000.

Z treścią zarządzenia wprowadzającego zmiany do planu zadań ochronnych można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zmiana planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy

Źródło, fot.:RDOŚ w Białymstoku
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony