Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Zmiany  granic obszarów Natura 2000

2018-07-19 16:24:13

Trwają prace nad zmianami granic obszarów Natura 2000. Zmiany te są konsekwencją prac nad planami zadań ochronnych lub planami ochrony dla poszczególnych obszarów Natura 2000 i danych uzyskanych z przeprowadzanych inwentaryzacji przyrodniczych, a w niektórych przypadkach mają wyeliminować błędy rysownicze.

Dokument zawierający listę proponowanych zmian granic obszarów Natura 2000 został zaakceptowany przez kierownictwo resortu środowiska i będzie przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Zmiany dotyczą 116 obszarów Natura 2000. 

Proponowane zmiany granic obszarów Natura 2000 zostały w 2016 r. skonsultowane z organami władz samorządowych oraz ze społeczeństwem. Sposób rozpatrzenia uwag i opinii przekazanych w trakcie konsultacji został przedstawiony w poniższych zestawieniach:

Zmiany granic obszarów Natura 2000 widoczne są w serwisie mapowym Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska geoserwis.gdos.gov.pl w warstwie Proponowane zmiany granic Natura 2000.

Lista obszarów Natura 2000, których dotyczą proponowane zmiany granic (PDF, 121 KB)

Źródło: GDOŚ
Fot.: Cezary Korkosz
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony