Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola
22.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017
Kolejne liczenie nietoperzy w Mopkowym Tunelu koło Krzystkowic

Kolejne liczenie nietoperzy w Mopkowym Tunelu koło Krzystkowic

Zgodnie z planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mopkowy Tunel koło Krzystkowic, odbyło się kolejne liczenie hibernujących w nim nietoperzy

10 lutego 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, realizując plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mopkowy Tunel koło Krzystkowic PLH080024, przeprowadził coroczne liczenie hibernujących w nim nietoperzy. Tunel, który dał nazwę temu obszarowi jest nieużytkowanym podziemnym kanałem ściekowym dawnej fabryki zbrojeniowej ulokowanej koło Nowogrodu Bobrzańskiego. Został on zaadoptowany przez nietoperze i jest głównym miejscem hibernacji mopka Barbastrella barbastrellus w województwie lubuskim.

 

Liczebność mopka w tunelu określono na 1584 osobniki. Ponadto stwierdzono obecność 3 nocków dużych oraz 3 nocków rudych. Wyniki liczenia potwierdzają kluczowe znaczenie tego obiektu dla zimowania mopka. Temperatura powietrza we wnętrzu kanału kształtowała się odpowiednio od +1oC do +7oC, a wilgotność od 64% do 76%. Od ubiegłego roku nie stwierdzono istotnych zmian w warunkach siedliska zimujących nietoperzy.

 

Coroczny monitoring mopka zimującego w tym obszarze Natura 2000 stanowi kontynuację liczenia prowadzonego od 2005 roku. Wyniki obejmujące już 12-letni ciąg badań pokazują, że w ciągu tego okresu dwukrotnie następowały gwałtowne, jednoroczne spadki liczby hibernujących mopków. Miały one miejsce w roku 2007 i 2016. Te „tąpnięcia” w liczbie mopków hibernujących w tunelu wydają się być skutkiem warunków pogodowych, gdyż wyraźnie niższa liczba hibernujących mopków w roku 2016, podobnie jak w roku 2007, zbiegała się z „ciepłym” okresem zimowym. Uzyskane wyniki stanowią wartościowy zbiór danych dla naukowej interpretacji stanu mopków, kóte są przedmiotem ochrony w obszarach Natura 2000 województwa lubuskiego.

 

 

 

------------------------

Źródło, fot.:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Udostępnij:
Narzędzia: Prześlij znajomemu Zapisz jako PDF Drukuj