Aktualności
Oznakowano kolejne obszary chronione w województwie śląskim

W województwie śląskim zakończył się kolejny etap znakowania terenów chronionych. Pięć obszarów Natura 2000 oraz dziewięć rezerwatów przyrody oznakowano tablicami urzędowymi. W sześciu rezerwatach stanęły także tablice informujące o zakazach obowiązujących w ich obrębie

2017-01-13 14:37:30
Ochrona czynna Jeziorska

W rezerwacie przyrody Jeziorsko oraz na obszarze Natura 2000 Zbiornik Jeziorsko wykoszono roslinność i usunięto zadrzewienia. Zabiegi mają korzystny wpływ na siedliska występujących tu ptaków

2016-12-28 13:58:44
Konsultacje kujawsko-pomorskiego planu ochrony i planów zadań ochronnych

Rozpoczynają się konsultacje dotyczące planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kruszyn oraz planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Równina Szubińsko-Łabiszyńska i Lisi Kąt. Uwagi i wnioski można składać do 20 stycznia 2017 r.

2016-12-21 09:48:51
Kontrola stref i rezerwatów przyrody na Podlasiu

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadzili wraz z pracownikami administracji Lasów Państwowych Nadleśnictw Suwałki i Bielsk kontrolę rezerwatów Ostoja Bobrów Marycha i Jelonka

2016-12-15 14:16:48
Zadania ochronne w rezerwacie Bagno Leszczyny

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim realizowała zadanie ochronne w rezerwacie przyrody Bagno Leszczyny, położonym w obszarze Natura 2000 Puszcza Notecka i Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej

2016-12-14 14:01:00
Konsultacje planu ochrony i planów zadań ochronnych w Małopolsce

Trwają konsultacje społeczne projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego oraz projektów planów zadań ochronnych dla 14 obszarów Natura 2000 położonych na terenie województwa małopolskiego

2016-12-02 12:28:24
Obszary chronione w Małopolsce oznakowane

Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie kolejne rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000 w województwie małopolskim zostały oznakowane tablicami urzędowymi

2016-11-30 10:35:33
Oznakowano kolejne warmińsko-mazurskie obszary chronione

70 tablic informujących o formach ochrony przyrody stanęło przy granicach rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. To efekt działań podjętych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie

2016-11-29 11:09:00
Przejdź do
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl