Aktualności
Realizacja działań ochronnych
Czynna ochrona mechowiska w rezerwacie Torfy Orońskie

Zespół pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wykonał zabiegi ochronne w rezerwacie przyrody Torfy Orońskie, który stanowi integralną część obszaru Natura 2000 Bagna Orońskie

2018-10-15 09:03:05
Inwentaryzacja ryb w obszarze Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wzięli udział w badaniach terenowych prowadzonych na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczej realizowanej w Ostoi w Dolinie Górnej Narwi

2018-10-08 12:49:31
Zrealizowano działania mające na celu ochronę rzadkiej rośliny - sasanki otwartej
Działania ochronne w Zachodniokurpiowskich Borach Sasankowych

Działania zrealizowane w obszarze Natura 2000 mają na celu poprawę warunków siedliskowych rzadkiej chronionej rośliny – sasanki otwartej

2018-10-02 10:37:37
Z wizytą na obszarze przyrody chronionej Poodří

25 i 26 września 2018 r. dzięki uprzejmości Agencji Ochrony Przyrody i Krajobrazu Republiki Czeskiej (AOPK ČR) członkowie zespołu projektowego LIFE.VISTULA.PL zdobywali nowe doświadczenia w zakresie ochrony ptaków

2018-10-01 07:50:47
Inwentaryzacja jezior ramienicowych w Ostoi Suwalskiej

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wzięli udział w badaniach terenowych prowadzonych na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze Natura 2000 Ostoja Suwalska

2018-09-24 14:55:05
Inwentaryzacje przyrodnicze w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wzięli udział w badaniach terenowych realizowanych na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczych prowadzonych w Puszczy Białowieskiej

2018-09-21 12:34:51
Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk

19 września obchodzimy Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk. Celem święta jest zwrócenie uwagi na dziką przyrodę i naturalne siedliska oraz pilną potrzebę ochrony środowiska naturalnego

 

2018-09-19 12:35:55
Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy obszaru Natura 2000 Lipickie Mokradła

21 września w Goszczanowie w województwie łódzkim odbędzie się spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy związane z pracami nad projektem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lipickie Mokradła

2018-09-17 13:37:22
Przejdź do
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony