Aktualności
Monitoring nietoperzy w obszarze Natura 2000 Kościół w Śliwicach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zakończył prowadzony w 2018 r. monitoring kolonii rozrodczej nocka dużego Myotis Myotis w obszarze Natura 2000 Kościół w Śliwicach PLH040034

2018-07-23 16:05:47
Plan ochrony rezerwatu im. Króla Jana Sobieskiego

5 lipca 2018 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody im. Króla Jana Sobieskiego

2018-07-20 09:18:48
Zmiany  granic obszarów Natura 2000

Trwają prace nad zmianami granic 116 obszarów Natura 2000

2018-07-19 16:24:13
Stado owiec w trakcie wypasu w m. Góra Św. Anny
Chronimy siedliska przyrodnicze i gatunki w opolskich obszarach Natura 2000

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu realizuje projekt pn. „Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000”, dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ)

2018-07-11 13:26:03
Ochrona czynna w podlaskich obszarach Natura 2000

W czerwcu 2018 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zorganizowała 6 spotkań w ramach projektu dot. realizacji działań ochrony czynnej w obszarach Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie i Ostoja Augustowska

2018-07-09 09:59:47
Spotkanie dyskusyjne w Urzędzie Gminy Szemud
Prace nad planami zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 w województwie pomorskim

Informacje z pierwszych spotkań dyskusyjnych Zespołu Lokalnej Współpracy w ramach prac nad tworzeniem planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Jezioro Księże w Lipuszu i Mechowiska Zęblewskie

2018-07-04 15:08:27
Konferencja kończąca projekty dotyczące ochrony torfowisk alkalicznych

W Wieluniu i Chojnicach odbyła się dwudniowa konferencja kończąca realizację projektów poświęconych ochronie torfowisk alkalicznych w obszarach Natura 2000 w północnej i południowej Polsce

2018-07-04 14:19:37
Warsztaty lokalne w obszarze Natura 2000 Krzeszowice

Zapraszamy na pierwsze warsztaty lokalne w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krzeszowice. Spotkanie odbędzie się 29 czerwca 2018 r. w Krzeszowicach

2018-06-28 15:36:36
Przejdź do
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony