Aktualności
Finansowanie sieci Natura 2000 w kolejnej perspektywie finansowej

21 lutego 2019 r. odbyły się warsztaty Wzmocnienie inwestycji w sieć obszarów Natura 2000 poprzez dostęp do funduszy UE i aktualizację priorytetowych ram działania. Jednym z celów była dyskusja dotycząca możliwości finansowania sieci obszarów Natura 2000 po 2020 roku

2019-02-21 14:38:16
Kontynuacja prac na torfowiskach w świętokrzyskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach przystąpiła do zabiegów ochrony czynnej, w ramach których przewidziano wycinkę drzew i krzewów oraz koszenie trzciny pospolitej. Celem jest zahamowanie sukcesji oraz zatrzymanie wody w siedliskach

2019-02-01 09:49:38
Monitoring łabędzi krzykliwych
Monitoring koncentracji zimujących łabędzi krzykliwych w pomorskich obszarach Natura 2000

Od 2016 r. pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzą monitoring zimowych koncentracji łabędzi krzykliwych w obszarach Natura 2000 Dolina Słupi i Wielki Sandr Brdy

2018-12-31 13:32:49
Warsztaty lokalne w sprawie projektów planów zadań ochronnych

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza na warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektów planów zadań ochronnych dla czterech wielkopolskich obszarów Natura 2000

2018-12-13 11:27:27
Ochrona żerowisk rybołowa

W Gorzowie Wielkopolskim odbyły się warsztaty dotyczące prowadzenia gospodarki rybackiej na jeziorach i stawach rybnych położonych na obszarach Natura 2000 stanowiących główne ostoje występowania rybołowa

2018-12-10 09:30:08
Prace nad kolejnymi planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach na podstawie sporządzonych ekspertyz opracuje plany zadań ochronnych dla dziesięciu obszarów Natura 2000

2018-12-03 09:21:49
Działania ochrony czynnej na terenie województwa lubuskiego

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zleciła wykonanie prac mających na celu ochronę czynną siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000

2018-11-26 15:08:12
Warsztaty lokalne w sprawie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów natura 2000

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza na warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

2018-11-26 09:40:31
Przejdź do
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa
tel.: 22 310-67-00
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony