Aktualności
Działania ochrony czynnej na terenie województwa lubuskiego

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zleciła wykonanie prac mających na celu ochronę czynną siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000

2018-11-26 15:08:12
Warsztaty lokalne w sprawie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów natura 2000

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza na warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

2018-11-26 09:40:31
Alarmująca sytuacja związana z łamaniem zasad poruszania się w rezerwacie przyrody Stawy Milickie

W ostatnim czasie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu otrzymuje coraz więcej zgłoszeń dotyczących nielegalnego poruszania się w rezerwacie poza szlakami turystycznymi i łamania obowiązujących zakazów

2018-11-26 09:12:23
Kolejne inwentaryzacje przyrodnicze w podlaskich obszarach Natura 2000

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadzili badania realizowane na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczych w obszarach Natura 2000 Ostoja Knyszyńska, Puszcza Białowieska i Ostoja w Dolinie Górnej Narwi

2018-11-20 09:08:24
Realizacja działań ochronnych
Czynna ochrona mechowiska w rezerwacie Torfy Orońskie

Zespół pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wykonał zabiegi ochronne w rezerwacie przyrody Torfy Orońskie, który stanowi integralną część obszaru Natura 2000 Bagna Orońskie

2018-10-15 09:03:05
Inwentaryzacja ryb w obszarze Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wzięli udział w badaniach terenowych prowadzonych na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczej realizowanej w Ostoi w Dolinie Górnej Narwi

2018-10-08 12:49:31
Zrealizowano działania mające na celu ochronę rzadkiej rośliny - sasanki otwartej
Działania ochronne w Zachodniokurpiowskich Borach Sasankowych

Działania zrealizowane w obszarze Natura 2000 mają na celu poprawę warunków siedliskowych rzadkiej chronionej rośliny – sasanki otwartej

2018-10-02 10:37:37
Z wizytą na obszarze przyrody chronionej Poodří

25 i 26 września 2018 r. dzięki uprzejmości Agencji Ochrony Przyrody i Krajobrazu Republiki Czeskiej (AOPK ČR) członkowie zespołu projektowego LIFE.VISTULA.PL zdobywali nowe doświadczenia w zakresie ochrony ptaków

2018-10-01 07:50:47
Przejdź do
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony