Aktualności
Ochrona czynna skrajnie zagrożonej kaldezji dziewięciornikowatej

Zakończył się prace ochronne na położonym w obszarze Natura 2000 Dolina Leniwej Obry stanowisku kaldezji dziewięciornikowatej, jednej z najrzadziej występujących roślin w kraju

2017-07-28 12:58:11
Zmiany w obszarach specjalnej ochrony ptaków

W sześciu obszarach ptasich w ramach sieci Natura 2000 zostały wprowadzone zmiany. Są one określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

2017-07-25 15:56:31
Obszar Natura 2000 na liście UNESCO

9 lipca 2017 r., leżące w obrębie obszaru Natura 2000, pogórnicze zabytki Tarnowskich Gór, zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

2017-07-21 14:40:28
Regulacja stosunków wodnych w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska

Dzięki ekspertyzom hydrologicznym wkrótce zostaną uszczegółowione działania ochronne dotyczące regulacji stosunków wodnych w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska

2017-07-21 12:29:02
Plan dla obszaru Natura 2000 Doliny Środkowej Odry

Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Odry ma ustanowiony plan zadań ochronnych, którego celem jest kompleksowa ochrona ptaków

2017-07-17 10:59:32
Regulacja stosunków wodnych w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku podpisała umowę na wykonanie ekspertyz, które mają na celu określenie miejsc budowy urządzeń piętrzących w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie

2017-07-17 10:40:53
Realizacja kolejnych działań ochronnych w Czerwonym Borze zakończona

Na obszarze Natura 2000 Czerwony Bór wykonano prace związane z działaniami ochronnymi dla siedlisk naturowych

2017-07-12 11:44:05
Rzeka San
Rzeki Karpackie – czysta Natura 2000

Wystartowała kampania edukacyjna promująca ochronę karpackich rzek, chronionych w ramach sieci Natura 2000

2017-06-30 11:05:32
Przejdź do
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony