Aktualności
15 lat sieci obszarów Natura 2000

W Polsce sieć kończy właśnie 15 lat. To 20% lądowego terytorium kraju i niemal jedna czwarta powierzchni polskiej części Morza Bałtyckiego, prawie 1000 obszarów ochrony – obszary ptasie i siedliskowe, wyznaczane w oparciu o ustalone kryteria i zarządzane w jednorodny sposób

2019-04-30 18:43:44
Kolejny obszar Natura 2000 w Śląskiem z planem zadań ochronnych

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał zarządzenie ustanawiające plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski

2019-03-15 11:31:42
Finansowanie sieci Natura 2000 w kolejnej perspektywie finansowej

21 lutego 2019 r. odbyły się warsztaty Wzmocnienie inwestycji w sieć obszarów Natura 2000 poprzez dostęp do funduszy UE i aktualizację priorytetowych ram działania. Jednym z celów była dyskusja dotycząca możliwości finansowania sieci obszarów Natura 2000 po 2020 roku

2019-02-21 14:38:16
Kontynuacja prac na torfowiskach w świętokrzyskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach przystąpiła do zabiegów ochrony czynnej, w ramach których przewidziano wycinkę drzew i krzewów oraz koszenie trzciny pospolitej. Celem jest zahamowanie sukcesji oraz zatrzymanie wody w siedliskach

2019-02-01 09:49:38
Monitoring łabędzi krzykliwych
Monitoring koncentracji zimujących łabędzi krzykliwych w pomorskich obszarach Natura 2000

Od 2016 r. pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzą monitoring zimowych koncentracji łabędzi krzykliwych w obszarach Natura 2000 Dolina Słupi i Wielki Sandr Brdy

2018-12-31 13:32:49
Warsztaty lokalne w sprawie projektów planów zadań ochronnych

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza na warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektów planów zadań ochronnych dla czterech wielkopolskich obszarów Natura 2000

2018-12-13 11:27:27
Ochrona żerowisk rybołowa

W Gorzowie Wielkopolskim odbyły się warsztaty dotyczące prowadzenia gospodarki rybackiej na jeziorach i stawach rybnych położonych na obszarach Natura 2000 stanowiących główne ostoje występowania rybołowa

2018-12-10 09:30:08
Prace nad kolejnymi planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach na podstawie sporządzonych ekspertyz opracuje plany zadań ochronnych dla dziesięciu obszarów Natura 2000

2018-12-03 09:21:49
Przejdź do
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony