Aktualności
Na białym tle umieszczone w kształcie kwadratów i prostokątów krajobrazy: gór, morza, jezior, łąki, lasy, pola. W sumie 13 kolorowych krajobrazów. W prawym górnym rogu , na zielonym tle, znajduje się napis (biała czcionka): Obszary Natura 2000 oraz logo (biały listek) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Zmiany w sieci Natura 2000

Rozpoczęły się konsultacje z radami gmin w sprawie aktualizacji polskiej sieci Natura 2000. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opracowała propozycje utworzenia 3 nowych obszarów oraz zmianę granic 10 istniejących.

2022-07-14 12:30:45
Zmiany w sieci Natura 2000 przekazane do konsultacji z radami gmin

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opracowała propozycje zmian w sieci obszarów Natura 2000, które przekazano do konsultacji z właściwymi radami gmin.

2021-07-12 10:48:47
Zmiany granic obszarów Natura 2000

W styczniu br. została przekazana do Komisji Europejskiej aktualizacja bazy Natura 2000.

2021-03-04 10:56:26
Zmiany w sieci obszarów Natura 2000

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opracowała propozycje zmian w sieci obszarów Natura 2000.

2020-06-30 13:15:23
Decyzje KE w sprawie list obszarów Natura 2000

31 stycznia 2020 r. zostały wydane decyzje Komisji Europejskiej dotyczące wykazów obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty.  Decyzje te wprowadzają do porządku prawnego UE zmiany granic siedliskowych obszarów Natura 2000.

2020-02-24 11:32:56
Europejska Nagroda Natura 2000

Do 30 września br. można zgłaszać kandydatury do Europejskiej Nagrody Natura 2000, której celem jest wyróżnienie najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony przyrody

2019-09-06 10:10:29
Europejska Nagroda Natura 2000

Trwa piąta edycja Europejskiej Nagrody Natura 2000, która każdego roku honoruje czołowe osiągnięcia z dziedziny ochrony przyrody. Zgłoszenia udziału w konkursie można składać do 30 września 2019 r.

2019-06-19 16:44:41
Prace nad planem zadań dla obszaru Silne Błota

3 lipca br. w Giecznie w województwie łódzkim odbędzie się spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy związane z pracami nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Silne Błota 

2019-06-19 13:23:40
Przejdź do
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa
tel.: 22 310-67-00
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony