Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola
30.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2017
Konsultacje pomorskich planów zadań ochronnych

Konsultacje pomorskich planów zadań ochronnych

Trwają konsultacje społeczne projektów zarządzeń zmieniających plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Białe Błoto, Bunkier w Oliwie, Hopowo oraz projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Lęborskie

Do 28 lutego 2017 r. trwają konsultacje społeczne projektów zarządzeń zmieniających plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Białe Błoto PLH220002, Bunkier w Oliwie PLH220055, Hopowo PLH220010 oraz projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Lęborskie PLB220006.

 

Z dokumentami można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku przy ul. Chmielnej 54/57 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 58 68 36 828) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Uwagi i wnioski do projektów zarządzeń można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) e-mailem: sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

 

 

 

 

--------------------

Źródło: RDOŚ w Gdańsku
Fot.: Jacek Wolnicki

Udostępnij:
Narzędzia: Prześlij znajomemu Zapisz jako PDF Drukuj