Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola
22.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017
Spotkanie dotyczące  planu zadań ochronnych dla  Doliny Środkowej Odry

Spotkanie dotyczące planu zadań ochronnych dla Doliny Środkowej Odry

W siedzibie Nadleśnictwa Brzózka odbyło się spotkanie dotyczące prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry

Trwają prace na projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004 prowadzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w pracach nad projektem planu zadań ochronnych mogą uczestniczyć zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono dany obszar Natura 2000. Aby im to umożliwić, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim organizuje spotkania dyskusyjne poświęcone projektowi.

 

15 lutego 2017 r. w siedzibie Nadleśnictwa Brzózka odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele dwunastu nadleśnictw oraz trzech Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwowych, które uczestniczą w pracach związanych z opracowaniem projektu planu zadań ochronnych. Głównym punktem spotkania była prezentacja projektu oraz wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie podejścia do planowania ochrony ptaków i ich siedliska w dolinie rzeki Odry.

 

Kolejne spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, rolnikami oraz podmiotami odpowiedzialnym za zarządzanie wodami w obszarze, odbędzie się w dniu 2 marca 2017 r. w siedzibie Nadleśnictwa Cybinka.

 

Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004 o pow. 33 677 ha, wyznaczony został dla ochrony 14 gatunków ptaków i ich siedlisk, w tym populacji kani rudej (na zdjęciu) i kani czarnej, które osiągają w obszarze najwyższe liczebności w kraju.

 

 

 

 

--------------
Źródło: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim
Fot.: Michał Bielewicz

Udostępnij:
Narzędzia: Prześlij znajomemu Zapisz jako PDF Drukuj