Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Konsultacje kujawsko-pomorskiego planu ochrony i planów zadań ochronnych

2016-12-21 09:48:51

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kruszyn oraz projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Równina Szubińsko-Łabiszyńska PLH040029 i Lisi Kąt PLH040026.

Zapraszamy do zapoznania się z ww. projektami:

Uwagi i wnioski można składać do 20 stycznia 2017 r. w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz lub na adres e-mail: kancelaria@rdos-bydgoszcz.pl z podaniem tytułu wiadomości: „Uwagi do projektu …”. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Dane będące podstawą do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lisi Kąt PLH040026:

Dane będące podstawą do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Równina Szubińsko-Łabiszyńska PLH040029:

Źródło, fot.:RDOŚ w Bydgoszczy
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony