Aktualności
Na pomoc zimującym nietoperzom

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi wykonali działania ochronne w celu zwiększenia liczby potencjalnych schronień dla nietoperzy w schronie kolejowym w Konewce

2015-11-20 13:10:00
Plany zadań ochronnych dla obszarów naturowych chroniących nietoperze

Weszły w życie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, ustanawiające plany zadań ochronnych dla dwóch najmniejszych obszarów Natura 2000 w województwie śląskim

2015-11-16 08:31:00
Zmiana zarządzeń w sprawie świętokrzyskich planów zadań ochronnych

Do 7 grudnia 2015 r. można składać uwagi i wnioski do projektów zarządzeń ustanawiających plany zadań ochronnych dla sześciu obszarów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim

 

2015-11-13 13:14:06
Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych w województwie świętokrzyskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach przeprowadziła trzeci etap prac z zakresu ochrony czynnej muraw kserotermicznych i roślinności słonoroślowej w rezerwatach przyrody i na obszarach Natura 2000

2015-11-12 08:24:06
Zmiany planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w lubuskim

Do 25 listopada 2015 r. można zgłaszać uwagi i wnioski do projektów zarządzeń w spranie zmiany  planów zadań ochronnych dla obszarów Puszcza Barlinecka, Lasy Dobrosułowskie, Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej oraz Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie

2015-11-10 12:19:00
Prace nad planami zadań ochronnych dla kolejnych obszarów Natura 2000 w Śląskiem

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach przystąpiła do opracowywania planów zadań ochronnych dla pięciu obszarów Natura 2000, chroniących między innymi torfowiska wraz z towarzyszącymi im gatunkami i zbiorowiskami leśnymi

2015-11-09 12:49:43
Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców w lubuskim

Dzięki działaniom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim poprawiono jakość siedlisk jelonka rogacza, kozioroga dębosza oraz pachnicy dębowej w obszarze Natura 2000 Lasy Dobrosułowskie

2015-11-03 13:25:00
Czynna ochrona cennego siedliska motyli

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu kontynuuje prace mające na celu zwiększenie liczebności populacji modraszków w Lesie Pilczyckim

2015-11-02 10:53:05
Przejdź do
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony